Muaviye Kimdir, Hakkında Bilgi

Abdurrahman 1. (-bin Muaviye) Kimdir Kısaca Hayatı (Biyografisi) (731-788)

Endülüs Emevi Devletinin kurucusu, ilk hükümdarıdır. Şam Emevileri’nin onuncusu olan Hişam’ın torunudur. 750’de Abbasiler, Şam Emevileri’ni devirip yerine yeni bir devlet kurunca, Emevîler’den ellerine geçirdiklerini öldürmeye başlamışlardı. O sıralarda Abdurrahman, Fırat üzerinde bir köyde saklanıyordu. Ortalık biraz durulur durulmaz, Mısır yoluyla Kuzey Afrika’ya kaçtı. Bir süre orada kaldı sonra 755’te Endülüs’e geçti Endülüs’te çevresine topladığı kuvvetlerle kendisine karşı koyanların hepsini yendi, duruma hakim oldu. 756 yılında, Emeviler’in Endülüs kolunu kurarak, Kurtuba (Cordoba)’ ya yerleşti.

Abdurrahman, Şam Emevileri gibi, kendisine halife dedirtmedi; yalnız “Melik” unvanını, almakla yetindi. İyi, adil bir idare kurdu. Berberiler ‘den kurduğu ücretli bir orduyla ayaklanmaların önüne geçti. Fransa Kralı CharlemagneTa bile boy ölçüşebilecek kadar güçlendi. Abbasi Halifesi Mansur’un yolladığı orduyu da bozguna uğrattı. Hükümdarlığı otuz iki yıl sürdü. Bu süre içinde bilime, bilginlere büyük saygı gösterdi. Bilginleri korudu; memleketi kalkındırmak için elinden geleni yaptı. 600.000 ciltlik büyük bir kitaplık kurdu.  Kordoba’daki Endülüs sanat eserlerinin kalıntıları bugün hâlâ turistlerde büyük hayranlık uyandırmaktadır.