Abdullah Cevdet Kimdir

Abdullah Cevdet Kimdir,(Biyografisi) Kısaca Hayatı: (1862-1932)

abdullah_cevdetÜnlü bir Türk yazarıdır. Birçok çevirileri, şiirleri, özellikle de çıkardığı “içtihat” adındaki dergisiyle tanınmıştır. Malatya-Arapkir’de doğdu, ilköğrenimini orada yaptıktan sonra, 15 yaşındayken İstanbul’a geldi; Kuleli İdaresi’ne girdi.  Askeri tıp okulundan yüzbaşı rütbesiyle doktor çıktı. Daha okul sıralarındayken, siyasetle uğraşmaya başlamıştı.  Hatta gizli İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluşunda bile bulundu. Bu iş meydana çıkınca, Gül hane Hastanesi göz hastalıklar, asistanlığından alınıp,  Trablusgarp’a sürüldü. Oradaki hastanelerde bir buçuk yıl kadar çalıştıktan sonra, Avrupa’ya kaçtı. Cenevre’de bazı arkadaşlarıyla birleşerek,   Osmanlı adında Türkçe bir gazete çıkarmaya başladı. İstibdat, saltanat aleyhinde yazılar yazıyordu. Bunun sonucu olarak da, gıyaben kalebentliğe (kale dışına çıkmamaya) mahkum edildi.

1904’te Cenevre’de bir matbaa kurup, “İçtihat” dergisini çıkarmaya başladı. Bir yıl sonra, matbaasıyla dergisini Mısır’a taşıdı Meşrutiyet in ilanından iki yı| sonra da, matbaasını, İstanbul’a getirerek, hayatının sonuna kadar dergisini çıkarmaya devam etti.

Gençliğinde pek sofu olmakla tanınırdı. Ancak, sonraları inançlarının büsbütün değiştiği görüldü. Müslümanlığa saygısızlık ettiği, dinsiz olduğu bile ileri sürüldü. Bu yüzden pek çok düşman kazanmış, birçok defa hapse girip çıkmıştır. Latin harflerinin kabul edilmesi gereğini ilk ileri sürenlerden biridir. İrili, ufaklı 66 eser yazmıştır.

Bibliyografya:

Sur. — Karh Dağdan Sesler (1932)- Düşünen Musiki (J932).

Çeviri. – Ruh-ül-Akvam (Gustave Le Bon un «Les Loıs psyehologiques de l evolution des peuples. adındaki eseri), Akl-t Selim (Baron Holbacy’nin  “Le Bm sens. Adındaki eseri)  Gtyom Tel (Şehitler in “Wilhelm Teli. Adındaki piyesi).

Hakkındaki eser. — Abdullah Cevdet (M.N Ozon, Bibliyografya Bülteni, c. 2. no. 12.)