Abdülkadir Meragi Hayatı

In Genel, Kim, Kimdir, Tarih, Türk Tarihi 7 views

Abdülkadir Meragi Kimdir? Abdülkadir Meragi hayatı, eserleri, Abdülkadir Meragi hakkında bilgi.

(MÖ. 1434) On beşinci yüzyıl başlarında yaşamış bü­yük bir Türk musiki üstadıdır. Bilgisinden ötürü kendisine Hoca, sesinin güzelliğinden dolayı da Guyende lakapları verilir.

Azerbay­can’ın Meraga kasabasında doğduğu için ken­disine Meragi denir. Onu musikiye çalıştıran babası Gıyasüddini Gaybi olmuştur. İlkin Tebriz’de bulundu. Hüseyin Ibni Şeyh Uveys’ in, sonraları da Sultan Ahmet Celayiri’nin maiyetinde bulundu. Timur Azerbaycan’ı iş­gal edince, Sultanla birlikte Bağdat’a kaçtı Timur Bağdat’ı da zaptedince abdulkadir_meragiöbür ilim adamlarıyle birlikte Abdülkadir de Semer­kant’a götürüldü. Timur ölünce onun dör­düncü oğlu Şahruh’un maiyetine girdi. Musi­ki teorilerine dair olan kitabı «Cami-ül El-han» ı 1415’te ona sundu. Bundan başka Makasıd-ül Elhan», «Fevaidi Aşere», «Şerh-i Kitab-ül Edvar» adlı eserleri yazdı. Farabi ve Ibni Sina’dan sonra doğu musikisinde üçün­cü üstat sayılır. Bugün müzik tarihiyle uğra­şan Avrupa bilginlerinin büyük bir kısmı onun teorilerinden hayranlıkla bahsederler.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Abdülkadir Meragi Hayatı"


Top