Abbas Ferhat Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Abbas Ferhat kimdir, Cezayirli siyasetçi Abbas Ferhat görüşleri nelerdir, Abbas Ferhat hakkında bilgi.

Cezayirli siyaset adamı (Taher 1899-Cezayir 1985). Eczacılık öğreniminden sonra Batılılaşmış Aydın Cezayirliler Grubunu, ardından Cezayir Halk BirliğVm kurdu (1938). İkinci Dünya Savaşı başlarında Fransızların saygınlığının azalmasıyla Müslümanların iktidar sorumluluğunda pay istemelerinde etkin rol oynadı.

Fransızlarla Müslümanların eşitliğine karşı olan Parlamentonun ve Fransızlaştırmayı kabul etmeyen Messalicilerin muhalefetine karşın Müslümanların Fransız yurttaşı olması için çalıştı. Bunu sağlamak için Aralık 1942’de yetkililere bir bildiri sundu, yanıt alamayınca Şubat 1943’de 28 Müslüman temsilcisiyle Cezayir Ulusal Bildirisi”ni yayınlayarak Cezayir’in bağımsızlığım ve ülkenin kendi kendini yönetmesini istedi. Bu isteğin gerçekleşmesi için 1946’da Cezayir Bildirisi Demokratik Birliği’ni kurdu. Paris’teki İkinci Kurucu Meclise daha sonra Cezayir Parlamentosu’na seçildi.

1948-1955 arasında milliyetçilerle çalıştı. Cezayir Devrimini başlatan 1954 Ayaklanması sırasında ülkesinden ayrıldı. 1955’te Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (FLN), 1956’da Cezayir Ulusal Devrim Konseyine, katıldı. Ekim 1958’de kurulan Geçici Cezayir Cumhuriyeti Hüküme-ti’nin başkanlığına getirildi. Ulusal Kurtuluş Cephesi’ndeki (FLN) sosyalist çoğunluğun eğilimlerine karşı çıkması nedeniyle Ağustos 1961’de başkanlıktan uzaklaştırıldı, yerine Bin Hedda, Geçici Hükumetin başkanı oldu. 1962’de Cezayir Millet Meclisi’ne Setif milletvekili olarak girince, Meclis başkanlığına seçildi. Bin Bella Hü-kümetinin radikal uygulamalarına karşı olan muhalefetin önderliğini üstlendi ve Anayasa tasarısına karşı çıktı. Bu nedenle Meclis başkanlığından Ağustos 1963’te ayrıldı. Bu arada Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden de çıkarıldı. Ağustos 1964’de tutuklandı. 1965’te serbest bırakılınca Setif’e yerleşti. Le Jeune Algerien (Cezayirli Genç) 1931, La Nuit Coloniate (Koloni Geceleri) 1963 ve Autopsie d’une Guerrı (Bir Savaşın Otopsisi) 1980 adlı eserleri vardır.