Abese Suresi Hakkında Bilgi

Abese sözlük anlamı, Abese nedir, ne anlama gelir, Abese suresi meali, içeriği hakkında kısa bilgi.

Surat astı anlamına gelen “Abese”, Kur’an-ı Kerim’in sekseninci suresinin adıdır. İlk ayeti “Abese” kelimesiyle başladığından bu adı almıştır. Mekke’de Necm suresinden sonra, el-Kadr suresinden önce nazil olmuştur. Surede 42 ayet, 133 kelime ve 533 harf mevcuttur.

abaseKaynaklarda bu surenin, Abdullah ibn Ümmi Maktum hakkında nazil olduğu zikredilmektedir. Hz. Peygamber, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerine İslâm’ı anlatırken, Ümmi Mektûm yanlarına gelmiş ve Hz. Peygamber’den kendisine bir şeyler öğretmesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber’in canı sıkılmış ve yüzünü ondan gayri memnun bir şekilde çevirmişti. Sure bu olay üzerine nazil olmuştur. (Vahidî, Esbab-ı NüzûU Kahire, 1968.S.297)

Bu surede, Kur’an’ın bir öğüt olduğu, dileyen kimselerin öğüt alabileceği, insanın bir nutfe (sperm)’den yaratıldığı, tabiatın su ile nasıl canlandığı ve ahirette herkesin kendisini düşüneceği, bu sebeple de anne-baba, eş ve çocuklarından kaçacağı anlatılmaktadır.