Abana İlçesi Nerededir, Hakkında Bilgi Kısaca

Abana İlçesi nerededir, Abana İlçesi tarihi, kültürü ve ekonomisi, Abana İlçesi hangi ile bağlıdır.

Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesine bağlı, Karadeniz kıyısında bir bucak merkezidir. Manzarası güzel, şirin bir sayfiye olarak ün salmıştır.

Çevrenin belli başlı iskelesi oldu­ğu için, bağlı bulunduğu İnebolu ilçesinden ayrılmış, bağımsız bir ilçe haline getirilmiş­ti ( 1945).

Fakat daha sonra ( 1953). Boz­kurt ilçesi kurulmuş, ilçe merkezi de Pa­zaryeri kasabasına taşınmıştır. Abana önem­li bir kereste ticaret merkezidir. Daha içe­ri de olan Üçe merkezinin denizden ulaştır­ması buradan sağlanır.

Kastamonu ili zaten güzel bir il olmakla beraber ilçeleri de birbirinden güzel ve şirindir. Abana ilçesi de bunlardan biridir.