Plotinos Kimdir

Plotinos  Kimdir,  Plotinos felsefesi nedir, Plotinos hakkında bilgi.

Platinos, yeni platonculuğun kurucusudur. Platinos’un “öğretisi çok tutarlı bir materyalizm karşıtlığıdır. Bu öğretide varlığın her birinin kendisine özgü yapısı ve yasası olan aşamalardan kurulmuş olduğu tasarlanır. En başta salt tinsel nitelikte olan Tanrılık “Bir” vardır; bunun altında, sırasıyla, tin, ruh ve madde yer alır. Bunların hepsi Bir’in Tanrılığın türümleridir, ışımalarıdır. Tanrılığın ışıması da kaynaktan uzaklaştıkça sönükleşir ve maddede tam bir platinoskaranlığa varır. Beden yönü ile insan maddenin bu karanlığına batmıştır. Onun için ruha düşen ödev, ışığın kaynağına doğru yükselmektir. Pek az kimsenin pek az eriştiği “esrime” vecd halinde insan Tanrı ya kadar yükselip onunla “bir olabilir.” Yeni Platonculuk tüm tanrıcılığın başlıca bir çığırdır; bütün mistisizmlerin de ana kaynağıdır.”

Platinos’a göre, “Bir” her şeyin kendisinden türemiş olduğu yaratıcı ilkedir. O “en yüksek”, “en iyi olandır. “salt iyidir. “Bir” ilk nedendir. Bu görüşleriyle İslam filozoflarını etkilemiştir.