Omurga Hakkında Bilgi

Omur nedir, ne anlama gelir, İnsan omuru nasıldır, Omurganın görevleri ve özellikleri nelerdir.

Omur adı verilen birbirine benzer 33 ya da 34 kemiğin üst üste birbirine dayanarak yükselmesiyle, meydana gelen dizi. Omurga, iskeletin ekseni, omuriliğin koruyucusu ve bağırsakların (ciğer, bağırsak vb.) çoğunun desteğidir. Her omur silindir gibi bir kemik kitlesiyle (omur maddesi) yarı çember bir biçimden (omur yayı) meydana gelir. Bu yarı çember kısım, arka yüzünde geniş bir açıklık gösterir. Buna omur deliği denir. Omur yayından yana doğru simetrik iki çember parçası uzanır. Yatay apofizler ya da yatay çıkıntılar denen bu parçaların dibinde daha küçük birer çıkıntı vardır. Artiküler ya da eklemli çıkıntı denen bu çıkıntılar komşu omurgalarla birlikte hareketi sağlar. Yayın orta ve arka bölümünden başka bir parça uzanır, mahmuza benzer bu parçaya dikenli apofiz ya da dikenli çıkıntı denir. Canlı omurgalarda belkemiği çizgisi boyunca görülebilen ya da elle dokunulan kabartılar bu apofizlerin ucudur.

omurOmurlar, ense omurları, sırt omurları ve bel omurları diye ayrılır. Geri kalanlar sağrı kemiği ve pöç kemiğini meydana getirecek biçimde birleşmişlerdir. Ense omurları 7 tane olup omurganın boyun kesimini meydana getirirler. Kaburga kemiklerine bağlı olan sırt omurları 12, bel omurlarıysa 5 tanedir.

Omurga üzerindeki yerlerine göre omurların ortak ve özel nitelikleri değişik olur. Omurlar birbiri üzerine dizilerek çok sağlam bir sütun meydana getirirler. Omur deliklerinin üst üste gelmesi bir kanal oluşturur. Bu kanaldan omurilik ve buna bağlı zarlar geçer. Omurgada omur-lardaki küçük sapçıklar arasında da bir delik kalır. Omurlar arası delik denen bu delikten bir sinir geçer. Omurlar sağlam bağlarla dağılmadan bir bütün durumunda tutulur, (ki omur birbirinden kıkırdak dokusunda bir plakla ayrılır, bu omurlar arası plakta yumuşak, kabarık bir kürecik vardır.

Atlas kemiği denen ilk ense omuru üzerinde kafatası yer alır. Bel omurlarının en sonuncusu ise sağrı kemiğine bağlıdır. Bir piramit biçimi gösteren, sağrı kemiği 5 omuzun iç içe geçmesinden meydana gelir, ön ve arka yüzünde 4 çift delik vardır. Bu delikler bir kanala açılır, kanal sağrı kemiğini boylamasına takip eder. Bu teşekküller omur delikleriyle omuriliği kanalının aldıkları değişik biçimlerdir. Sağrı kemiği, ayrıca 2 yandan kalça kemiklerine de bağlıdır. Böylece leğen kemiğini meydana getiren parçalardan biri olmuş olur. Alt ucuna bağlı olan pöç kemiği küçük ve üç köşe olup gelişmemiş 4-5 omurun birleşmesinden meydana gelmiştir. Canlı vücutta omurganın birkaç eğrisi olduğu görülür. Bu eğriler canlının duruşuyla, omurları tutturan bağların dayanıklılığıyla birleşerek büyük bir esneklilik ve hareketlilik sağlar. Omurga kırılma, uzama, yana bükülme hareketlerinden başka ekseni üzerinde de dönebilir.

Omurgada kırık, çıkık, iltihap, romatizma gibi hastalık durumları olabilir. Bunlar omurganın esnekliğini bozabilir. Bu hastalık durumları omurganın biçimini sürekli olarak değiştirmesine de yol açabilir. Bütün bu durumların en tehlikelisi omuriliğin acılı bir duruma ya da hareketsizliğe düştüğü durumlardır.