Boğulmalarda ve Boğaza Yabancı Cisim Kaçtığında İlk Yardım

Çocuklarda boğulma durumunda ilk yardım nasıl olmalıdır, Bebeklerde boğaza yabancı cisim kaçtığında ne yapmalıyız, Boğulmalarda ve Boğaza Yabancı Cisim Kaçtığında İlk Yardım

Boğulmakta olan birisine hızla yardım etmelisiniz. Boğulma soluk borusundaki bir tıkanıklıktan ortaya çıkmaktadır. Erişkinlerde bu tıkanıklık genellikle yiyeceklerle meydana gelir ve yiyeceğin yemek borusu yerine soluk borusuna yönlenerek “yanlış yoldan aşağı inmesinden” kaynaklanmaktadır. Çocuklarda ise çoğu kez bir yabancı cisim yutulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Üç yaşın altındaki çocuklar en fazla risk altındadır.

BİLİNCİ AÇIK BİR ERİŞKİN İÇİN
1- Kişiye öksürmesini söyleyiniz, öksürme eylemi boğaza takılan maddenin dışarı atılmasını sağlayabilir. Eğer kişi tıkanıklığa yol açan maddeyi öksürerek çıkartamazsa ikinci adıma geçiniz.

2- Kişiye gövdesini öne doğru eğmesini söyleyerek bel bölgesinde oluşan açının 45 derece olmasını sağlayınız. Kişiyi bel hizasında desteklemek suretiyle kürek kemiklerinin arasına beş güçlü darbe vurunuz bunu yaparken avuçlarınızın iç kısmını kullanınız. Bu da işe yaramazsa diğer adıma geçiniz.

3- Kişinin arkasında durunuz ve kollarınızı gövdesine dolayınız. Bir elinizi yumruk haline getiriniz ve başparmağınızı göğüs kafesinin hemen altındaki karın bölgesine karşı gelecek şekilde yerleştiriniz; yaptığınız yumruğu diğer elinizle kavrayınız ve sert biçimde içeriye ve yukarıya doğru çekiniz. Bunu beş kez yapabilirsiniz. Tıkanıklık açılıncaya dek 2. ve 3. adımları dönüşümlü olarak tekrarlayınız.

4- Kişiyi tekrar sırtüstü yatar pozisyona getiriniz. El ayarınızın tabanını kişinin göğüs kafesinin hemen altına yerleştiriniz diğer elinizi de üzerine koyunuz. Kollarınız dik olacak şekilde içeriye ve yukarıya doğru sert biçimde beş kez itiniz. Soluk alıp vermesi durduğu takdirde önce ambulans çağırınız, sonra resüsitasyona başlayınız. Göğüs kafes, inip kalkmıyorsa 2. ve 3. adımları tekrarlayınız. Nefes almakta olan kişiye bekleme pozisyonu veriniz.

Erişkinlerde veya büyük çocuklarda:
■ Konuşurken ve nefes alıp verirken güçlük çeker.
■ Elleriyle boğazını tutabilir.
■ Yüzde morarma oluşabilir, yüz ve boyun damarları belirginleşebilir.

Bir kişinin boğazındaki tıkanıklığı açmaya çalışırken yabana cismi daha da ileri itmediğinizden emin olunuz.

Bir Yaş Altı Bebeklerde Boğulmalarda İlk Yardım:

1- Bebeği, yüzü yere bakacak biçimde tutarak ön kolunuzun üzerine yatırınız. Bu pozisyonu verdiğinizde bebeğin göğüs kafesini kollarınızla, çenesini ise elinizle desteklediğinizden emin olunuz. Kürek kemikleri arasına beş kez avuç içinizle çok şiddetli olmayacak şekilde vurunuz. Bebeği sırtüstü gelecek şekilde çeviriniz, hava yolunu açınız ve ağız içini kontrol ediniz. Eğer yabancı cisim yerinden çıkmamışsa bir sonraki adıma geçiniz.

Bir İle Yedi Yaş Arasındaki Çocuklarda Boğulmalarda İlk Yardım:

1- Çocuğun başını göğüs kafesinden daha aşağıdaki bir seviyeye dek eğiniz. Omuzlan arasına tek elinizle beş darbe vurunuz. Yabancı cismin ağız içine ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediniz. Hala çıkartamamış ise çocuğun arkasına geçiniz, ayakta durabileceğiniz gibi diz de çökebilirsiniz. Bir elinizi yumruk yapıp alt göğüs kemiği hizasına koyunuz. Ani ve sert bir hareketle göğüs kafesine doğru bastırınız, darbeler arasında üç saniye bekleyerek beş kez tekrarlayınız.

3- Çocuk bilincini kaybetmişse ya da yapılan işlemler sırasında bilinci kapanırsa, çocuğu yan yatacak şekilde döndürünüz ve sırtına 5 darbe vurunuz. Yüzü yukarı bakacak biçimde döndürüp yabancı cismin ağız içinde olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuk nefes almıyorsa 5 kez suni solunum uygulayınız. (Sayfa 226-227) El ayanızın tabanını çocuğun göğüs kemiğinin hemen akına yerleştirmek suretiyle, göğüs kafesinin derinliğinin üçte birine ulaşacak biçimde içeriye doğru beş kez sert basınç darbeleri uygulayınız. Darbeler arasında üç saniyelik boşluklar olmasına dikkat ediniz.

2-Bebeği, başı göğüs kafesinden aşağıda kalacak şekilde dizlerinizin üzerine sırtüstü yatırınız. Memeleri birleştiren hattın hizasından bir parmak aşağıya, iki parmağınızla çok sert olmayacak biçimde bastırınız. Bunu beş kez tekrarlayıp bebeğin ağzının içini kontrol ediniz. Yabancı cisim hala çıkmamışsa, 1. ve 2. adımlan üç kez daha tekrarlayınız. Hala başarılı olamadıysanız, ambülans çağırınız; ardından adımları sırasıyla tekrarlamaya devam ediniz.

2- Sırta beş darbe daha vurarak yabancı cismi çıkartmaya çalışınız. Boğulma hali devam ediyorsa, yumruğunuzu diğer elinizle kavrayınız, çocuğun göğüs kafesiyle göbek bölgesi arasındaki karın , boşluğu üzerine yerleştiriniz. Yukarıya doğru sert darbeler  uygulayınız, bunu beş kez tekrar edebilirsiniz. Boğulma hali devam ediyorsa ambülans çağırınız. Yardım gelinceye dek tarif edilen hareketleri sırasıyla tekrarlamaya devam ediniz. Nefes almaya başladığı takdirde çocuğu bekleme pozisyonuna getiriniz.

4-Tıkanıklık hala açılmamış ise, el ayanızın tabanını çocuğun göbeği ile göğüs kemiği arasındaki bölgenin tam ortasına koyunuz. Yukarıya doğru sert basınç darbeleri uygulayınız. İşlemi beş kereden fazla yapmayınız. Tıbbi yardım ulaşıncaya dek 3. ve 4. adımlarda açıklandığı şekilde sırt darbelerini, göğüs kafesine ve karın bölgesine uygulanan basınç darbelerini sırasıyla yapmayı sürdürünüz. Nefes alıp vermeye başladığı takdirde çocuğu bekleme pozisyonuna getiriniz.

 

Bebeklerde veya küçük çocuklarda:
■ Nefes alıp vermekte güçlük çeker.
■ Tuhaf sesler çıkartır veya tamamen sessizdir.
■ Yüz ve boyun kızarır.

Bebek bilincini kaybettiği takdirde resüsitasyonun suni solunum bölümünü uygulamanız gerekmektedir. (Sayfa 226-227) Göğüs kafesi inip kalkmıyorsa, tıkayıcı maddeyi çıkartmak için tarif edilmiş olan iki adımı uygulayınız; yardım çağırınız ve yardım gelinceye dek aynı işlemleri sırasıyla uygulamaya devam ediniz.

Uyguladığınız her adımın ardından:
■ Tıkayıcı maddenin ağız içinde olup olmadığını kontrol ediniz.
■ Bilinci kapalı olan fakat soluk alıp verebilen bir çocuğu bekleme pozisyonuna alınız.
■ Hala nefes almıyorsa, çocuğa beş kez suni solunum uygulayınız.
■ Göğüs kafesi inip kalkmıyorsa, diğer adıma geçiniz.