Akdeniz Bölgesinin Adana bölümünde İçel ilinin merkezi olan büyük bir şehrimizdir. Aynı adı taşıyan körfezin kıyısında, Toros Dağlarının kuzeydoğuya doğru deniz kıyısından uzaklaşmaya başladığı bir kesimde kurulmuştur. Bu kesimde denizle dağlar arasında bir kıyı ovası bulunur.

Mersin, güzel bir asfalt yolla, Tarsus (32 km.). Adana (69 km.) şehirlerine bağlıdır. Ayrıca, Adana’nın batısındaki Yenice istasyonundan ayrılan bir demiryolu ile de Anadolu demiryolları şebekesine bağlanmıştır. Toros Dağlarının eteğindeki portakal bahçelerinin yeşilliği arasında kalmış olan Mersin, Akdeniz kıyılarının en güzel şehirlerinden biridir.

En önemli cadde kıyı boyu giden, şehri doğu-batı doğrultusunda kesen caddedir. Düzgün bir plana göre yapılmış olan şehrin öteki caddeleri, sokakları bu caddeye hemen hemen dik olarak inerler, birbirlerini de dik olarak keserler.

Mersin önemli bir ticaret merkezidir, nüfusu da hızla artmış, bugün 70.000’e yaklaşmıştır (1960 sayımı: 68.574). Nüfus bakımından, Akdeniz Bölgesinin Adana’dan sonra ikinci büyük şehridir. Deniz kıyısındaki sık yerleşme alanından başka, bahçeler arasındaki tek evlerle, dağların eteğine doğru yayılmıştır.

Mersin’de yazlar çok sıcak olur. Halkın bir kısmı yazın sıcak ve nemli Toroslar üzerindeki yaylalara çıkarlar. Bu yaylalar arasında en başta gelenleri şehrin kuzeyindeki Gözne İle kuzeybatısındaki Fındıkpınarı’dır. Gözne şehirden 34 km., Fındıkpınarı 44 km. uzaktadır.

Mersin önemli bir ticaret şehri olduğu gibi endüstri hayatı da gelişmiştir. Pamuk bölgesinde bulunuşu, önemli bir limanı oluşu, İşlek demiryolları ve karayolları ile yurdun birçok kesimlerine bağlı bulunuşu dolaysısıyla endüstri faaliyeti çok canlıdır. Şehirde iplik, un, sabun, bitkisel yağ, çivi, buz, çırçır fabrikaları vardır.

Mersin limanı yurdumuzun en büyük limanlarından biridir, 354 hektarlık geniş bir alanı kaplayan limanı, uzunluklarının toplamı 4.900 m.’yi bulan İki mendirek fırtınalardan korur. Bu limanda 10.000 tondan yukarı hacımda 40 gemi ile 100 küçük gemi barınabilir.