Bafra İlçesi Hakkında Bilgi

Bafra İlçesi nereye bağlıdır, Bafra İlçesi nerededir, Bafra İlçesi tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi.

Karadeniz Bölgesinde Samsun iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda Samsun merkez, batıda Alaçam ilçeleri, kuzeyde Karadeniz, güneyde de Vezirköprü ve Havza ilçeleri çevirir. Merkez bucağından başka, Tos-köy, Kolay adlarında iki bucağı, 98 köyü vardır. 4
Yüzölçümü: 1.243 km. kare
Nüfusu: 101.487

İlçe topraklarının 700 km. karelik kısmı Bafra Ovasını teşkil eder. Kızılırmak’ın sağ kıyısında bulunan Kocadağ ile Bünyan ve Yük dağlarının arızalı sırtları ilçe topraklarını kaplar. Bu dağların yamaçlarında kayın ve meşe ormanları bulunur.

Bafra, memleketimizin ve bilhassa Karadeniz’in belli başlı tütün bölgelerinden biridir. Bafra tütünleri yalnız Türkiye’de değil, Batı memleketlerinde de tanınmıştır. İlçenin ve halkın en önde gelen gelir kaynağını da tütün ekimi teşkil eder. Bafra tütünlerinin belli başlı özelliği, dayanıklı olması ve sigara yapımındaki veriminin fazlalığıdır.
Bafra topraklarının taban kısmında buğday vb. gibi tahıl yetiştirilmektedir. Yakın zamana kadar ilçede Buğday yetişmez kanaati vardı. Fakat denemeler iyi sonuç vermiş, yapılan buğday tarımı sayesinde elde edilen ürün İhtiyacı karşılamaya başlamıştır.

Bafra ilçesinin topraklan şeker pancarı yetiştirmeye de elverişlidir. Ayrıca, patates ve her türlü meyve yetiştirilir. Kızılırmak kıyılarında ve sulak yerlerde çeltik ekimine de başlanmıştır.

ilçenin diğer bir zenginliği de, Bafra’ya 16 km. uzakta bulunan, Samsun-Bafra yolu üzerinde Balık Gölünden çıkarılan balıklar ve havyardır. Bu gölde çok sayıda sazan, kefal ve akbalık vardır.