Molar Buharlaşma Isısı Nedir?

Molar Buharlaşma Isısı formülü, Molar Buharlaşma Isısı nasıl bulunur, Molar Buharlaşma Isısı hakkında bilgi.

Kaynama noktasında bir mol gram maddenin sıvı halden kaynama noktasında bir mol gaz haline geçerken aldığı ısıya molar buharlaşma ısısı denir.

Örneğin suyun kaynama gizli ısısı 540 Cal/gr.’dır. Buna göre suyun molar buharlaşma ısısı: 18gr/mol x 540 Cal/gr. = 9720 Cal/mol = 9,72 KCal/mol’dür. Su buharlaşırken aldığı ısıyı yoğunlaşırken tekrar geri verir. Her maddenin kendine has molar buharlaşma molar_buharlasma_isisiısısı vardır.

1 atmosfer basınçta çeşitli maddelerin kaynama noktaları ve molar buharlaşma ısıları.